Ngô nếp cay tách vỏ (Zonzon) 100g

Giá bán lẻ: 10,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Ngô nếp cay tách vỏ (Zonzon) 200g

Giá bán lẻ: 19,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Ngô nếp tẩm vị hành (Zonzon) 100g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Ngô nếp tẩm vị hành (Zonzon) 200g

Giá bán lẻ: 21,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Ngô nếp vị bò cay (Zonzon) 100g

Giá bán lẻ: 15,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Ngô nếp vị bò cay (Zonzon) 200g

Giá bán lẻ: 29,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ