Khô bò miếng Zô zô 100g

Giá bán lẻ: 92,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò xé sợi Zô zô 100g

Giá bán lẻ: 87,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò miếng (Zô zô) 50g

Giá bán lẻ: 48,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò xé sợi (Zô zô) 50g

Giá bán lẻ: 45,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ