Hạt Óc chó nhân 180g

Giá bán lẻ: 99,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 260g

Giá bán lẻ: 143,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 380g

Giá bán lẻ: 209,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân túi giấy kraft 200g

Giá bán lẻ: 100,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân Hộp giấy 200g

Giá bán lẻ: 110,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ