Hạt Mix 200g

Giá bán lẻ: 110,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Mix 300g

Giá bán lẻ: 165,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Mix 500g

Giá bán lẻ: 275,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ