Hạt Hạnh nhân rang sấy 300g

Giá bán lẻ: 0 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 400g

Giá bán lẻ: 0 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 600g

Giá bán lẻ: 0 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy túi giấy kraft 400g

Giá bán lẻ: 0 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ