Hạt Điều rang muối vỏ lụa 220g

Giá bán lẻ: 102,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 300g

Giá bán lẻ: 139,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 500g

Giá bán lẻ: 231,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 270g

Giá bán lẻ: 146,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 370g

Giá bán lẻ: 200,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt điều vàng rang không muối 580g

Giá bán lẻ: 312,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa túi giấy 300g

Giá bán lẻ: 136,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 300g

Giá bán lẻ: 155,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa Hộp giấy 300g

Giá bán lẻ: 136,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối Hộp giấy 300g

Giá bán lẻ: 155,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ