Hạt Dẻ cười rang muối 220g

Giá bán lẻ: 121,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 300g

Giá bán lẻ: 165,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 480g

Giá bán lẻ: 264,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ