Hạt bí nếp Bibi Green 80g

Giá bán lẻ: 14,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt bí nếp Bibi Green 80g Túi vàng

Giá bán lẻ: 16,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ