Snack nui cay (Ngon Ngon) 100g

Giá bán lẻ: 8,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Snack nui cay (Ngon Ngon) 200g

Giá bán lẻ: 15,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Snack Sò Vừng VG 120g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Snack Cá Giòn VG 100g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Snack Nui khô bò lá chanh VG 80g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Snack Nui khô bò lá chanh VG 160g

Giá bán lẻ: 19,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Quẩy sâu gừng VG 120g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Quẩy cay giòn VG 120g

Giá bán lẻ: 11,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Bánh gấu nhân kem VG 120g

Giá bán lẻ: 20,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Bánh gấu nhân kem VG 250g

Giá bán lẻ: 39,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Bánh nhã VG 100g

Giá bán lẻ: 13,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt điều rang tỏi ớt VG 120g

Giá bán lẻ: 20,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Đậu Hà Lan vị tỏi ớt VG 140g

Giá bán lẻ: 18,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Đậu Hà Lan vị Wasabi VG 140g

Giá bán lẻ: 25,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Đậu Hà Lan vị muối VG 140g

Giá bán lẻ: 18,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Đậu Hà Lan Mix vị VG 250g

Giá bán lẻ: 35,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ