Gà xé lá chanh Ò Ó O 100g

Giá bán lẻ: 37,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò miếng Zô zô 100g

Giá bán lẻ: 92,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò xé sợi Zô zô 100g

Giá bán lẻ: 87,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Nho khô Úc hũ 300g

Giá bán lẻ: 114,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Nho khô Úc túi Nilon 350g

Giá bán lẻ: 110,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò miếng (Zô zô) 50g

Giá bán lẻ: 48,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô bò xé sợi (Zô zô) 50g

Giá bán lẻ: 45,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Khô gà xé lá chanh (ò ó o) 50g

Giá bán lẻ: 19,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ