Hạt Điều rang muối vỏ lụa 220g

Giá bán lẻ: 102,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 300g

Giá bán lẻ: 139,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 500g

Giá bán lẻ: 231,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 270g

Giá bán lẻ: 146,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 370g

Giá bán lẻ: 200,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt điều vàng rang không muối 580g

Giá bán lẻ: 312,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 300g

Giá bán lẻ: 139,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 400g

Giá bán lẻ: 185,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 600g

Giá bán lẻ: 277,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 200g

Giá bán lẻ: 86,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 300g

Giá bán lẻ: 129,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 500g

Giá bán lẻ: 215,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 180g

Giá bán lẻ: 99,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 260g

Giá bán lẻ: 143,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 380g

Giá bán lẻ: 209,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 220g

Giá bán lẻ: 121,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 300g

Giá bán lẻ: 165,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 480g

Giá bán lẻ: 264,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa túi giấy 300g

Giá bán lẻ: 136,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 300g

Giá bán lẻ: 155,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy túi giấy kraft 400g

Giá bán lẻ: 182,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt macca nguyên vỏ túi giấy kraft 300g

Giá bán lẻ: 125,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân túi giấy kraft 200g

Giá bán lẻ: 100,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa Hộp giấy 300g

Giá bán lẻ: 136,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối Hộp giấy 300g

Giá bán lẻ: 155,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy Hộp giấy 400g

Giá bán lẻ: 182,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ Hộp giấy 300g

Giá bán lẻ: 125,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân Hộp giấy 200g

Giá bán lẻ: 110,000 VNĐ

Giá bán buôn: Liên hệ