Sản phẩm của chúng tôi

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 220g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 300g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều rang muối vỏ lụa 500g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 270g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều vàng rang không muối 370g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt điều vàng rang không muối 580g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 300g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 400g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Hạnh nhân rang sấy 600g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 200g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 300g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Macca nguyên vỏ 500g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 180g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 260g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Óc chó nhân 380g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Dẻ cười rang muối 220g

Giá bán lẻ: 0

Giá bán buôn: Liên hệ