Sản phẩm của chúng tôi

Hạt Điều Xanh Rang Không Muối

Giá bán lẻ: 499000

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt óc chó nhân

Giá bán lẻ: 498997

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Điều

Giá bán lẻ: 499000

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt óc chó nguyên vỏ

Giá bán lẻ: 499000

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Vừng

Giá bán lẻ: 1234

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt Vừng Rang muối 1

Giá bán lẻ: 149988

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt hạnh nhân rang bơ

Giá bán lẻ: 300000

Giá bán buôn: Liên hệ

Hạt macca nguyên vỏ

Giá bán lẻ: 86000

Giá bán buôn: Liên hệ